برج اداری- اقامتی و آمفی تئاتر بیسیم
ایران / مشهد / 1388
 
دفتر موسسه ثامن الائمه(ع)
ایران / مشهد / 1384
 
شهرداری ناحیه 4-تعریف الگو
ایران/مشهد/1382
 
موسسه حمل و نقل ایمانشهر
ایران / اصفهان / 1386
 
دفتر کار ابوبکری
ایران / تایباد / 1384
 
بازار هشتم
ایران / مشهد / 1382
 
مجموعه تجاری اداری اقامتی بیشکک
قرقیزستان/بسشکک/1387
 
مجموعه تجاری اداری اقامتی بیشکک-گزینه2
قرقیزستان/بسشکک/1387
 
مجتمع تجاری 17 شهریور-گزینه 1
ایران/مشهد/1385
 
مجتمع تجاری 17 شهریور-گزینه 2
ایران/مشهد/1385
 
مجتمع تجاری غضنفری
ایران / مشهد / 1384
 
نمای مجتمع تجاری بزازان
ایران / مشهد / 1382
 
کالج شبانه روزی بوسنی
بوسنی/لشوو/1380
 
کالج شبانه روزی سعدی
آلبانی /تیرانا/1379
 
سر در سازمان مدارس خارج از کشور
ایران / قم / 1382
 
هتل 4ستاره جنت
ایران/مشهد/6-1384
 
مجتمع مسکونی ابوذر
ایران/مشهد/1382
 
2 ویلا
ایران/شاندیز/1382
 
ویلای صاحبکار
ایران/مشهد/1383
 
رستوران اکبرپور
ایران/مشهد/1381
 
باغ رستوران
ایران/شاندیز/1385
 
سردر ورودی تونل باجگیران
ایران / باجگیران / 1388
 
آرم 1
شرکت دید برتر
 
آرم 2
گروه مشاوره رآی
 
آرم3
شرکت احیا گردشگر توس